• Home
  • Elektrická Požiarna signalizácia
Elektrická požiarna signalizácia

Elektrická Požiarna signalizácia

12. September 2021 admin Comments Off

Elektrická požiarna signalizácia (EPS), sú požiarne zariadenia, ktoré nám slúžia na včasnú detekciu a upozornenie na vznikajúci, alebo už horiaci požiar. Systém nás vie následne upozorniť cez akustické alebo optické varovania, prípadne priamo spustiť zariadenia na likvidáciu požiaru. Systém môže byt napojený prostredníctvom telefónnej linky, GSM brány alebo priamo napojený na hasičský pult alebo inú centrálu so stálou obsluhou.

Funkcie EPS:

  • Detekcia požiaru
  • Spracovanie signálov z detektorov
  • Vyhlásenie poplachu

Zariadenia EPS:

  • Ústredňa (riadenie celého systému a všetkých zariadení, napájanie a vyhodnocovanie situácie)
  • Detektory požiaru (zariadenia zisťujúce samotný požiar, detekcia dymu a tepla)
  • Tlačidlové hlásiče (manuálne vyvolanie poplachu osobami)
  • Zariadenia doplnkovej signalizácie (optické alebo akustické)
  • Automatické hasiace zariadenia

Konvenčný systém EPS

Je tvorený požiarnymi slučkami. Každá slučka kontroluje určitú oblasť budovy. Systém vie vďaka tomu určiť, v ktorej oblasti budovy vznikol požiar, ale nevie presne určiť konkrétnu miestnosť.

Adresovateľný systém EPS

Vďaka priamej adresovateľnosti každého hlásiča, vieme presne určiť miesto požiaru. Modernejší systém s viac výhodami oproti konvenčnému systému.

Návrh konkrétneho požiarneho systému, závisí od viacerých faktorov. Berieme do úvahy veľkosť budovy, jej využitie a komplexnosť priestorov. Od týchto požiadaviek a faktorov závisí počet prvkov, kapacita ústredne a typ samotného systému. Pred samotnou realizáciou je potrebné spraviť obhliadku priestorov a zoznámiť sa s požiadavkami zákazníka. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať, navrhneme systém presne podľa vašich požiadaviek a možností.