• Home
  • Prečo je potrebné od montážnej firmy žiadať licenciu na prevádzkovanie technickej služby?
Licencia technickej služby

Prečo je potrebné od montážnej firmy žiadať licenciu na prevádzkovanie technickej služby?

12. September 2021 admin Comments Off

V tomto článku by sme sa chceli povenovať a priblížiť informácie o licencií na prevádzkovanie technickej služby a prečo je potrebné ju žiadať od montážnej firmy. V žiadnom prípade neodporúčame pokračovať s firmou, ktorá Vám takúto licenciu nebude vedieť predložiť. Jedná sa o hazard s Vašou bezpečnosťou aj napriek prísľubu nižšej ceny, nehovoriac o ďalších nástrahách. 

Poďme si čo najjednoduchšie vysvetliť rozdiel. Ako zákazník si púšťate do svojej nehnuteľnosti cudziu osobu. Zveríte jej úlohu inštalácie, ale osoba bude mať prístup na Vaše zariadenia a bude vedieť alarm obísť. Pri žiadosti o licenciu, je políciou subjekt alebo jednotilvec preverovaný a musí preukázať bezúhonnosť a spoľahlivosť a v neposlednom rade aj odbornú spôsobilosť. Osoba alebo spoločnosť inštalujúca Váš alarm je tak preverená políciou a musí pravidelne preukazovať, že nie je súdne trestaná, alebo, že nijako neporušila zákon. V momente, ak by sa niečo také udialo, podnikateľský subjekt stráca licenciu. 

Ďalším dôležitým bodom po nainštalovaní zabezpečovacieho systému, je možnosť požiadať poisťovňu o zníženie poistného na základe zabezpečenia objektu. Pre poisťovňu bude veľmi doležíte, aby inštalácia bola realizovaná spoločnosťou alebo jednotlivcom s platnou licenciou na prevádzkovanie technickej služby. Podobne by to bolo aj v prípade, ak by zábery potrebovala polícia.

Na našej stránke nájdete všetko dôležité o nás, ako sú referencie, licencia na prevádzkovanie technickej služby a informácie o majiteľoch. Na trhu pôsobíme už niekoľko rokov a máme odborne vyškolení personál pripravení realizovať Vaše predstavy.

Pre fanušíkov paragrafov prikladáme aj viac detailov zo zákona:

“PREVÁDZKOVANIE TECHNICKEJ SLUŽBY – Prevádzkovanie technickej služby na ochranu majetku a osoby definuje zákon č.473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších zákonov č. 330/2007 Z.z., č. 598/2008 Z.z. a č. 136/2010 Z.z. Zákon o súkromnej bezpečnosti definuje súkromnú bezpečnosť ako poskytovanie súkromnej bezpečnostnej služby alebo poskytovanie technickej služby. 

Technická služba: Zákon o súkromnej bezpečnosti špecifikuje technickú službu ako projektovanie, montáž, údržbu, revíziu alebo opravu zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí. O prevádzkovanie technickej služby pôjde aj v tých prípadoch, ak sa bude vykonávať len jedna z vyššie uvedených činností alebo akákoľvek ich kombinácia. Právna úprava zákona o súkromnej bezpečnosti sa nevzťahuje na vyššie uvedené činnosti, ak sa tieto činnosti týkajú mechanických zámkov s menej ako trojbodovým uzamykacím mechanizmom z jedného miesta a prenosných trezorov.

Licencia na prevádzkovanie technickej služby: Technickú službu môže prevádzkovať fyzická osoba alebo právnická osoba na základe licencie na prevádzkovanie technickej služby (licencia). O udelení licencie rozhoduje miestne príslušné krajské riaditeľstvo Policajného zboru na základe žiadosti. Licencia sa vydáva na desať rokov. Prevádzkovanie technickej služby prešlo od 1. januára 2006 úplne z pôsobnosti živnostenských úradov na krajské riaditeľstvá Policajného zboru, odbor Súkromných bezpečnostných služieb.”